Euroopan sosiaalirahasto

Tiedon, työllisyyden, osaamisen, yrittäjyyden ja tasa-arvon eurooppalainen Suomi

ESR-projektin toteutus

ESR-rahoituksen hakeminen

Maisema

“ESR rahoittaa projektimuotoista toimintaa.”

ESR-projekti on tavoitteiltaan, tehtäväalueiltaan ja kestoltaan sekä kustannusarvioltaan rajattu tehtäväkokonaisuus, joka perustuu projektisuunnitelmaan.

Projektisuunnitelma on projektin ohjauksen ja seurannan perusta. Siinä määritellään muun muassa projektin tavoitteet, tulokset, vaikutukset, kohderyhmä, sisältö, projektin hallinnointi, aikataulut, toiminnan seuranta ja raportointi, kustannukset, rahoitus ja käytettävissä olevat resurssit.

Muut rahoitusvaihtoehdot yrityksille

Projektimuotoisen toiminnan ulkopuolisia rahoitusratkaisuja on tarjolla yrityksille sekä yksityisellä luototussektorilla että pankkien kautta. Yrityksen tilanteesta riippuen vaihtoehtoina ovat reaalivakuudelliset sekä reaalivakuudettomat lainat.

Jos yrityksellä on tarjota reaalivakuuksia, ovat perinteiset pankit edullisin vaihtoehto rahoitukselle. Muissa tapauksissa rahoituksen kilpailutuspalvelut ovat suosittu vaihtoehto.

Suomessa lainaa yrityksille tarjoavat luotottajat kilpailuttaa esimerkiksi Haenyt.fi -palvelu.